Obec Staré Hobzí
Naposledy aktualizováno: 16.4.2019

Rok 2005 - stěhování do zadaptované místnosti a rovnání fondu. Knihovna se stěhovala ze zasedací místnosti obce.

   

 V knihovně bezplatný veřejný Internet, hrazený ze státní dotace.

   

V roce 2006 - po proškolení uložila pani Brunnerová samostatně celý knihovní fond do počítače (knihovnický systém Clavius) a sama si také ukládá nově nakoupené knihy, které ji metodička odborně roztřídí a osignuje.

V roce 2007 - spustila metodička pani Slavíková automatizovaný výpůjční protokol. Každá kniha je označená čárovým kódem, přes ten je čtečkou načtena při půjčení do počítače, kde má každý čtenář od své registrace v knihovně založenou evidenci. Na pani knihovnici jsou kladeny vyšší nároky protože musí znát chod programu a zajišťovat zálohování dat. Jednodušší je pro ni statistické vyhodnocení, které ji za celý rok počítač sleduje.

  

Obec přispívá na nákupy nových knih. Stálý knihovní fond je doplňovaný výměnnými soubory knih, které poskytuje odd. regionálních služeb Městské knihovny v Dačicích.