Obec Staré Hobzí
Naposledy aktualizováno: 16.4.2019

Od roku 2005 je knihovna přestěhovaná do zadaptované místnosti. Z programu ministerstva kultury VISK3 zajistila metodička pani Slavíková pro obec grant, ze kterého získala pro knihovnu počítač a knihovnický program Clavius.

Knihovnicí byla jmenovaná pani Marie Brunnerová. Po zaškolení uložila pani Brunnerová samostatně knihovní fond do počítače a v roce 2007 byl spuštěn výpůjčního protokol.

 
OBECNÍ KNIHOVNA STARÉ HOBZÍ
-Rok 2005Rok 2006Rok 2007
Knih. fond celkem211116441495
Počet výpůjček119016711429
Počet návštěvníků/z toho internet646968/186602/100
Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let63/3569/3966/31
Přírůstek fondu/hodnota v Kč20/ 3.455,-36/3.773,-40/7.000,-
Výměnné soubory/počet/svazků4/30511/47812/691
Výměnné soubory v hodnotě46.185,-62.897,-106.197,--

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA STARÉ HOBZÍ
-Rok 2008Rok 2009Rok 2010
Knih. fond celkem15171537 1558
Počet výpůjček19652426 1863
Počet návštěvníků/z toho internet927/105910/137 733/128
Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let67/3077/29 77/22
Přírůstek fondu/ks - úbytek2220 22/1
Výměnné soubory/počet/svazků14/66315/816 7/518
Výměnné soubory v hodnotě97.219,-116.813,- 102.283,-

OBECNÍ KNIHOVNA STARÉ HOBZÍ
-Rok 2011Rok 2012Rok 2013
Knih. fond celkem1572 1581 1478
Počet výpůjček1600 1579 1537
Počet návštěvníků/z toho internet653/82 727/134 605/96
Registrovaní čtenáři celkem/z toho do 15 let69/21 57/16 59/18
Přírůstek fondu/ks - úbytek14 9 127/232
Výměnné soubory/počet/svazků11/681 11/675 10/632
Výměnné soubory v hodnotě 134. 374,- 146. 290,- 123.858,-

2012 -

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (březen 2012).

Žáčci 1. ročníku ZŠ Staré Hobzí se zapojili do celorepublikového projektu, který má za cíl podpořit zájem dětí o pravidelnou četbu, o společné čtení s rodiči, návštěvy knihovny a o knihy vůbec. Od začátku března do května se děti zúčastnily několika akcí a za odměnu dostaly knihu od spisovatele Miloše Kratochvíla „Komu patří škola“, která byla napsána výhradně pro účastníky tohoto projektu. Další akce v projektu:   Moje první cesta do místní obecní knihovny -  knihovnice paní Brunnerová seznámila děti s chodem knihovny a s pravidly půjčování. Prvňáčci jí za to předvedli své čtenářské dovednosti a od knížek se nechtěli odtrhnout.

   

     

Beseda pro 1. tř. v obecní knihovně – „Kde se vzaly pohádky?“ - 24. 4. další zorganizovaná akce projektu Už jsem čtenář pro děti z 1. tř. - p. Slavíková  si s dětmi povídala o pohádkách a také o tom kdo knihy píše, ilustruje, prodává, půjčuje …(16 dětí, p. uč. Nováčková) –

    

                                     

Dramatizace pohádky bratří Grimů Brémští muzikanti si p. Slavíková s dětmi zahrála 18. 6. (ZŠ Staré Hobzí 1. tř., 13 dětí).

 

                                

Závěrečné Pasování malých čtenářů proběhlo v obecní knihovně.

      

     

2013

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (březen 2013). Vedení ZŠ Staré Hobzí zapojilo žáčky 1. ročníku do celorepublikového projektu, který má za cíl podpořit zájem dětí o pravidelnou četbu, o společné čtení s rodiči, návštěvy knihovny a o knihy vůbec. V tomto roce si celou akci řídila samotná škola. Děti se 11. 4. podívaly do knihovny a v knihovně opět proběhlo pasování malých čtenářů. Paní knihovnice Marie Brunnerová pracuje v knihovnickém systému Claviu. Metodička aktualizovala knihovní fond, odepsáno 232 knih. Do fondu bylo dodáno 112 svazků knih z konce monopolu a nakoupeno 15 nových knih. OÚ zakoupil novou čtečku čárových kódů, nastavení provedl zaměstnanec fi Texi Dačice pan Horký. OÚ vyměnil v budově okna a knihovnu vymaloval.  Paní knihovnice se zúčastnila porady a školení „Sociální sítě a bezpečnost Internetu“.

2014

Nabidka knihovního fondu byla rozšířena o 596 knih v devíti výměnných souborech z knižního fondu regionálního odd. Městské knihovny v Dačicích v hodnotě 139. 300,- Kč. Paní Brunnerová absolvovala poradu metodiček 11. 11. a přednášku "Malá sonda do  literatury pro děti a mládež aneb co čtou naše děti".

 2015

Obec zakoupila do knihovny navý PC. Proběhla revize knihovního fondu. Metodička pro knihovnu připravila 11 výměnných knižních souborů v hodnotě 108.319,- Kč. V rámci projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka připravila metodička pro děti 1. tř. ZŠ Staré Hobzí besedu v knihovně a dramatizaci pohádky, kterou si s dětmi zahrála ve třídě.

 

 

2016 

Napsala paní učitelka Nováčková: 

 Jako každý rok, přijel i letos za prvňáčky král Knihoslav a princezna Abeceda. Na děti čekala poslední čtenářská zkouška. Bylo třeba přesvědčit návštěvu z Písmenkové země, že umí přečíst jména pohádkových postav. Všichni úkol splnili a byli králem slavnostně pasováni mezi opravdové čtenáře. Po složení čtenářského slibu byli odměněni pohádkovou knížkou a velkým potleskem rodičů, kterým patří moje poděkování, že dětem na jejich cestě mezi čtenáře celý rok trpělivě pomáhali!

 

V roce 2016 se zaregistrovalo 43 čtenářů z toho 6 do 15 let a přečetlo 1.534 knih. Z MěK Dačice dodáno 9 výměnných souborů s 625 knihami v hodnotě 138. 198,- Kč.

2017 -  

Zaregistrovalo se 39 čtenářů z toho 6 do 15 let a půjčili si 1 357 knih. Knižní fond rozšířen o 11 výměnných souborů  s 508 svazky knih z MěK Dačice. Beseda s žáčky 1. tř. a pasování na čtenáře.

2018

Zaregistrovalo se 42 čtenářů z toho 5 do 15 let a přečetli 1 322 knih. Ke konci roku oznámila knihovnice paní Brunnerová ukončení své práce v knihovně. Knihovnu v současných prostorách budovala od samého začátku. Zvládla práci s PC a knihovnické programy. Po zaškolení zkatalogizovala celý fond knihovny do knihovnického programu Clavius. Knihy půjčovala přes automatický výpůjční protokol.  Za její práci v knihovně jí patří velké poděkování.

2019