Obec Staré Hobzí
Naposledy aktualizováno: 20.2.2020

Půj?ovní doba: 

úterý: 14:30 - 17:30

?tvrtek: 14:30 - 17:30

V knihovn? si můžete:

  • půj?it knihy, ?asopisy
  • surfovat na internetu (bezplatn?)
  • pracovat s po?íta?em

?tená?i si mohou vybírat knihy z vlastního fondu obecní knihovny a z vým?nných souborů, které pro knihovnu p?ipravuje odd?lení regionálních služeb v Knihovn? Mat?je Mikší?ka v Da?icích.

 

P?ehled půj?ených knih ve vým?nných souborech ?tená? získá na webových stránkách M?K Da?ice http://www.mkdac.cz/ - vaše konto - ?íslo průkazky 130020 - PIN 0020 - na?tou se informace o půj?ených, vrácených a rezervovaných knihách. Rozsah záznamu je 100 dnů, který lze zm?nit. Záznam o knize lze rozkliknout na knižní lístek.

 

Knihy v M?K Da?ice ur?ené do vým?nných souborů (st?ediskový fond, signatury ST, RF) a p?ehled o nákupu nových knih získá ?tená? na http://www.mkdac.cz/ -  katalog pro obecní knihovny.